„Odnaleźć zagubioną satysfakcję”

W okresie menopauzy kobiety często doświadczają problemów w życiu zawodowym ze względu na stereotypy społeczne podkreślające ich nieprzydatność zawodową. Tymczasem, satysfakcja z pracy niesie z sobą zadowolenie z wykonywanych obowiązków. Zgodnie z piramidą Maslowa, człowiek odczuwa potrzebę szacunku i uznania oraz dążenia do samorealizacji. Oznacza to, że zaszufladkowany w spis zadań, które wykonuje w sposób niezmienny przez wiele lat, bez słowa uznania za wykonaną pracę – raczej, nie znajdzie satysfakcji.

Zadowolenie z własnej profesji owocuje korzystnym nastawieniem do wykonywanych zadań. Na poziom przyjemności, jaki przynosi praca wpływa włożony wysiłek. Jeżeli, za zdobyte wykształcenie i doświadczenie zgodnie z osobistym odczuciem wynagrodzenie finansowe oraz uznanie jest za niskie pozytywne nastawienie do pracy spada. Poza wynagrodzeniem finansowym ważnymi nagrodami są kontakty towarzyskie i atmosfera w miejscu pracy. Również możliwość decydowania o własnym kierunku rozwoju oraz korzystania z bogatej oferty szkoleń podnosi satysfakcję z pracy. Rutynie zapobiega perspektywa rotacji stanowisk lub awans, a także słowne  dowartościowanie ze strony pracodawcy.

Życie zawodowe i prywatne ściśle zależą od siebie. Satysfakcja wypływająca z kariery zawodowej przenosi się na relacje w rodzinie i gruncie towarzyskim. Sfera osobista z której czerpie się zadowolenie podnosi motywację do pracy i sprzyja osiąganiu sukcesów. Z badań wynika, że  zadowolenie wzrasta wraz z wiekiem i jest wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Bardziej zrealizowane życiowo są osoby w stałych związkach, a także  pozostają zdrowsze i żyją dłużej od osób w stanie wolnym.

Wnioski z wyników badań wskazują, że usatysfakcjonowany pracownik to kobieta dojrzała, zamężna, zadowolona z życia rodzinnego. Z punktu widzenia pracodawcy rokująca pozytywną postawę wobec wykonywanych obowiązków. W takim razie czas menopauzy, może być w życiu zawodowym kobiety okresem spełnienia i samorealizacji.

© Copyright Życie kobiet 2024